Україна: від Трипілля до Київської Русі

Ліза Реборі, Ґреґорі Ґуров та Сергій Кролевець після заключної прес-конференції
Ліза Реборі, Ґреґорі Ґуров та Сергій Кролевець після заключної прес-конференції

Україна вперше маштабно представить своє історичне та культурне надбання в США за допомогою серію виставок, що відбудуться в Америці протягом 2010—2012 рр.

Організатори музейного проекту — Міністерство культури і туризму України (Василь Вовкун) разом з Музеєм національного культурного надбання «Платар» (Сергій Тарута, Микола Платонов) і Фонд підтримки міжнародного мистецтва та освіти (США, Грегорі Гуров) за підтримки Посольства України в США (Олег Шамшур) та Посольства США в Україні (Вільям Тейлор).

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Музей національного культурного надбання «Платар» у співпраці з Фондом підтримки міжнародного мистецтва та освіти (the Foundation for International Arts and Education), корпорації «Індустріальний Союз Донбасу», Посольства США в Україні, Посольства України у США і Діловою радою «США-Україна» проведуть серію виставок в США протягом 2010-2012 рр. До співпраці можливе залучення інших музеїв.

Виставки проходитимуть в рамках програми заходів «Україна — світові», що відбуваються під патронатом Президента України Віктора Ющенка. Мета проекту — сприяння діалогу культур народів різних країн, ознайомлення із надбанням національної культури України громадян Америки та пропаганда України у світі.

До України з метою формування експозицій завітали представники музеїв США: Музею Біблійного мистецтва (Museum of Biblical Art, New York), Музею російських ікон (Museum of Russian Icons, Clinton, Mass), Музею мистецтва Джосліна (Joslyn Art Museum, Omaha, Nebraska), Хьюстонського природознавчого музею (Houston Natural Science Museum).

Україна — одна з найбільших європейських держав, яка має багатовікову культурну спадщину. Джерела української культури сягають глибокої давнини — часів трипільців, скіфів, сарматів, праслов’ян. Музей національного культурного надбання «Платар» представить виставку українських старожитностей під назвою «Україна: від Трипілля до Київської Русі» — раритети періоду Трипільської культури, таємничої цивілізації, яка розвинулась на території України задовго до держави шумерів та Вавілону і стояла біля витоків всієї індоєвропейської спільноти.

На виставці старожитностей Трипільської цивілізації, що відбулася минулого року у Ватикані, Джованні Морелло, голова Наукового Комітету Музеїв Ватикану, заявив: «Ця виставка — величезна несподіванка для нас, бо, здавалося, що на території Європи вже все всім зрозуміло і жодних нових археологічних відкриттів не може бути, але трипільська цивілізація дає змогу всім європейцям зрозуміти, що коріння Європи сягають не Месопотамії, а серця Європи, і це збагачує нашу спільну культуру».

В експозицію увійдуть також старожитності з України, які відносяться до періоду кіммерійців, скіфів, сарматів, Візантії та Київської Русі. Мета виставки — продемонструвати громадськості США, що малознайома з Україною, давню історію України та розвиток давньої культури, яка мала значний вплив на розвиток світової цивілізації.

Християнська традиція української культури бере свій початок з тих часів, коли на землях скіфів проповідував святий апостол Андрій та з мистецтва Київської Русі. Поєднання християнських і народних традицій, їх збереження та розвиток обумовили життєздатність української культури. Завдяки цьому нація протягом століть зберігає мову, звичаї, духовно-мистецьку цілісність. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник представить американській громадськості серію виставок ікон. Це твори іконопису ХVІ–ХІХ століть зі своєї колекції — це частина багатої мистецької спадщини українського народу, одне з найвищих досягнень національної культури. Вони ілюструють еволюцію національного сакрального мистецтва від поствізантійського часу до періоду розквіту українського іконопису доби бароко. В експозиції будуть представлені ікони написані не тільки професійними майстрами, а й народними іконописцями. Це дозволить продемонструвати усе розмаїття українського іконопису, показати його достатньо повно і багатогранно. Переважна більшість пам’яток — це храмові ікони з іконостасів різних церков, а також царські врата. Крім них, будуть представлені невеликі за розміром хатні ікони – образи Христа, Богородиці, дванадесятих свят, найпопулярніших вибраних святих, а також списки з чудотворних ікон України. В експозиції особливе місце займуть пам’ятки, пов’язані з історією найдавнішого монастиря України — Києво-Печерською лаврою, святинею православного світу.

В експозиції буде задіяне церковне начиння (хрести, потири, дарохранильниці, лампади тощо), літургійні тканини та книги в дорогоцінних оправах. Це збагатить уявлення про православні обряди і традиції, а також надасть змогу найповніше репрезентувати збережену національну культурну спадщину. Загальна кількість експонатів — близько 100. Серед них творів іконопису — 80 (3 ікони ХVІ ст., до 15 ікон ХVІІ ст., 30—40 ікон ХVІІІ ст., 20—25 ікон ХІХ ст.). В залежності від розмірів приміщення, експозиційного обладнання кількість предметів може змінюватися.

Пропоновані пам’ятки експонувалися на міжнародних виставках поза межами України — в Італії, Угорщині, Німеччині, Фінляндії, Іспанії, Білорусі, Росії. Окремі твори експонуватимуться вперше.

Учасники проекту з американського боку

Музей мистецтва імені Джослiна

Веб-сайт музею: http://www.joslyn.org
Центральна частина музею
Центральна частина музею

Розташований в мiстi Омага, штат Небраска, США. Вiдкритий у 1931 р. i з того часу залишається провiдним у галузi вiзуального мистецтва. Оригiнальна будiвля музею стилю Арт Деко є однiєю з найкращих в нацiональнiй архiтектурi, в оформленнi якої використано 38 рiзновидiв мармуру з 7 країн.

У колекцi представленi твори вiд давнiх часiв до сьогодення. Особливо уваги заслуговус американське i європейське мистецтво ХIХ—ХХ ст. Найцiкавiшими в колекцi є твори Лоренцо де Кредi, Ель Греко, Едгара Дега, Клода Моне, Альберта Бiрштадта та Томаса Харта Бентона, а також твори американських майстрiв — Гранта Вуда, Джексона Поллока, Джорджа Сiгала. Музей вiдомий своєю колекцiєю мистецтва американського Заходу, а також збiркою акварелей видатного швейцарського художника Карла Бодмера i гравюрами, якi задокументували його подорож за рiчку Мiссурi з нiмецьким принцом Максимiлiаном у 1832—1834 рр.

Щорiчно у музеї презентується ряд виставок. Крiм художнiх галерей, в Джослiнi є концертний зал на 1000 мiсць,«подвір’я фонтанiв», галерея нанчальних технологiй, лекцiйний зал, бiблiотека, кав’ярня i сувенiрний магазин. 5 червня 2009 р. вiдбудеться гала-вiдкриття саду скульптур, який гармонiччо врiвноважить споруди музею з навколишнiм середовищем.

Музей росiйських iкон, Клiнтон, Массачусетс

Веб-сайт музею: http://www.museumofrussianicons.org
Вхід до музею
Вхід до музею

Музей росiйських iкон — некомерцiйний освiтнiй проект, заснований Гордоном Ленктоном. У рамках своїх бiзнесових подорожей до Радянського Союзу наприкiнцi 1980-х рр. вiн зачарувався iконами i з того часу, протягом сорока поїздок до колишнього СРСР назбирав колекцiю з понад 340 росiйських iкон ХY — кiнця ХХ ст. Зараз вона є однiєю з найбiльших приватних колекцiй iкон за межами Росiї. Цiкаво й те, що музей розташований у переробленому примiщеннi вiтряка, якому 150 рокiв. 3 16 жонтня 2008 р. по 1 травня 2009 р. у музеї представлений проект «Два музеї — одна культура», у рамках якого демонструються 16 рiдкiсних iкон з колекцi державної Третьяковської галереї. У музеї вiдкрилося нове крило, де розташуються виставки, майстернi, вiдбуватимуться театральнi дiйства, концерти, демонстрацiї фiльмiв. Частина площ буде використана пiд бiблiотеку та iнформцентр. Зараз в музеї також проходить виставка «Палех: вiд iкон до сувенiрних шкатулок».

Музей Бiблiйного мистецтва, Нью-Йорк (МОВIА)

Веб-сайт музею: http://www.mobia.org
Інтер’єр однієї з галерей музею
Інтер’єр однієї з галерей музею

Мiсiя МОВIА — презентацiя мистецьких творiв, пов’язаних з Бiблiєю, ознайомлення з її культурним впливом на iудейську та християнську традицiї через виставкову дiяльнiсть, освiтнi заходи та навчальнi програми. Протягом наступного десятилiття МОВIА планує стати лiдером серед музеїв США в презентацiї релiгiйного мистецтва. МОВIА органiзовує тимчасовi виставки живопису, скульптури, графiки, змiшаної технiки, нових засобiв комунiкації, стилiв, художнiх шкiл i течiй та iн. — всього, на що надихнула Бiблiя. Розумiння бiблiйних сюжетiв, зображень та символiки мае важливе значения для загальної освiченостi, незалежно вiд iндивiдуальних релiгiйних переконань. Крiм того, дане знання сприяє мiжконфесiйному дiалогу в багатонацiональнiй Америцi. Музей органiзовує пересувнi експозицi, лекцi, конференцi, здiйснює публiкацiї, використовує інтернет.

У минулому роцi вiдбулися виставки «Бiблiя Шагала», «Альбрехт Дюрер. Мистецтво перехiдного перiоду», «Мистецтво прощення: образи блудного сина». У 2009 р. плануеться вiдкриття виставки «Святе Письмо для очей. Iлюстрацiї Бiблiї в голландськiй гравюрi ХVI столiття» (5 червня — 27 вересня), «Сакральнi простори у ХХI столiттi» (з 16 жонтня).

Природознавчий музей Хьюстона

Веб-сайт музею: http://www.hmns.org
Центральний вхід до музею
Центральний вхід до музею

Один з найбiльш вiдвiдуваних музев США, на рiвнi з музеями Смiтсонiвського iнституту в Вашингтонi, Метрополiтен-музеєм i Природознанчим музеєм у Нью-Йорку. 2009 р. вiн вiдзначає своє 100-рiччя. Президент — Джоел Бартш. Органiзовує виставки, в тому числi i пересувнi, має один з найбiльших телескопiв у кранi, два комплекти супутникового обладнання, IМАХ-театр, планетарiй, дослiдницьку станцiю та iн. Музей приймае 2,5 млн. вiдвiдувачiв щорiчно i залучає 500 000 школярiв, дякуючи рiзним освiтнiм проектам. Зараз експонується мiжнародна виставка «Чингiз-хан», створена успiвпрацi з музеями МонголiТ та росiйським Ермiтажем. 22 травня вiдкривається мiжнародна виставка «Теракотовi вїони першого китайського iмператора» у спiвпрацi з урядовими установами Китаю.

Фонд сприяння мiжнародному мистецтву та освiті

Веб-сайт організації: http://www.fiae.org

Некомерцiйна органiзацiя. Головний офiс знаходиться в м. Бетезда, Мерiленд, США. Фонд створений для збереження iсторико-культурно спадщини країн колишнього Радянського Союзу. Раду директорiв Фонду очолює екс-посол США у Франції та Радянському Союзi Артур Гартман, президент Фонду — доктор фiлософiї, професор, дипломат, колишнiй директор президентської американорадянської iнiцiативи з обмiну Ґреґорi Ґурофф. Фонд здiйснюе мистецьковиставковi проекти — органiзовуе виставки у США та за кордоном. Протягом 2008 — початку 2010 рр. Фонд реалiзує два проекти — виставки «Вiд iкон до сувенiрних шкатулок» в американських музеях та «Американськi художники з Росiйсько iмперії» в американських та провiдних росiйських музеях — державнiй Третьяковськiй галереї та Ермiтажi.

Новини закладу

У Києві відбулось звітньо-виборче засідання Українського комітету ICOMOS

ICOMOS-logo.jpg

У п’ятницю, 12 лютого 2010 р., відбулось звітньо-виборче засідання Українського комітету ICOMOS. На зборах заслухано доповідь Президента ICOMOSу, переобрано керівництво Українського комітету ICOMOS. Крім іншого на засіданні зачитано заяву групи дійсних членів Українського комітету ICOMOS: про призупинення членства в Українському комітеті ICOMOS.

Читати далі

У Києво-Печерському заповіднику готується до друку унікальний провідник Федора Ернста «Київ»

700-Новини-Федір Ернст.jpg

Провідник Федора Ернста «Київ», що вийшов у світ 1930 року — ще одна яскрава пам’ятка боротьби тодішнього українства за правду й справедливість. Репринтне перевидання 1930 року.

Читати далі

Незабаром українські музеї отримають власний Інтернет-телеканал

R-Media-logo.jpg

ТМ «R-media» відкриває Інтернет-телеканал «Музеї України», на якому кожен український музей отримає час на розповідь про себе.

Читати далі

Новини ВУАМ

Лекція: Фамільний Дім Грушевських у полум'ї більшовицької навали (7 лютого (25 січня) 1918 р.)

802-дім.jpg

27 січня  2018 р. о 15:00 на чергових «Історичних вправах в домі Грушевських» відбудеться лекція «Фамільний Дім Грушевських у полум'ї більшовицької навали (7 лютого (25 січня) 1918 р.)»

Читати далі

Лекція: Остороги “Ґедзя”

802 афіша.jpg

20 січня 2018 р. о 15.00 відбудеться друга лекція в рамках циклу ексклюзивних лекцій “Нові джерела до історії Української революції 1917–1921 рр.: текст, контекст і підтекст” проекту "Історичні вправи у Домі Грушевських".

Читати далі

© 2007–2018 Всеукраїнська асоціація музеїв • Про сайтКонтактна інформація