Книги С. С. Боброва, першого поета Півдня України, в київських книгозбірнях

Зі здобуттям незалежності в Україні зростає інтерес до історії сіл, міст, регіонів. Південні землі, овіяні давніми легендами, надзвичайно збуджують уяву. Мета дослідження. Привернути увагу до книг маловідомого російського поета С.С. Боброва, котрий перший художніми засобами докладно описав Кримський півострів. Об’єктом дослідження є реальна дійсність, що мала місце в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. і була зафіксована в книгах С.С. Боброва. Предмет дослідження – книги С.С. Боброва, виявлені в НБУВ.

Семен Сергійович Бобров народився 1763 р. в російському місті Ярославлі в родині священика. З дев’яти років жив у Москві, де навчався в семінарії, гімназії, університеті (закінчив 1785 р.). Його учителями і покровителями були М.І. Новиков і М.М.Херасков. Під їхнім впливом Бобров почав писати вірші. Визнання Боброву приніс вірш «Действие и слава зиждущего духа», надрукований в журналі «Собеседник любителей российского». У чині губернського секретаря він переїхав до Санкт-Петербурга. У жовтні 1787 р. влаштувався на службу в Геральдію при Сенаті. Можливо, через близькі стосунки із О.М. Радищевим у червні 1791 р. Бобров переїхав на південь. У березні 1792 р. був офіційно переведений у похідну канцелярію начальника Чорноморського управління. Отримав чин капітана. З адміралом М.С. Мордвиновим побував у всіх Чорноморських та Азовські портах і містах. Сильне враження на Боброва справив Кримський півострів. Перебування поета на Півдні виявилося надзвичайно благотворним. У Миколаєві вийшли друком дві його книги «Таврида...» і «Домашние жертвы...». Не пізніше листопада 1799 р. Бобров повернувся до Санкт-Петербурга і влаштуватися на попереднє місце, в Геральдію. Водночас Боброва нагородили чином колезького асесора. 1804 р. були надруковані твори Боброва в чотирьох частинах під загальною назвою «Разсвет полночи, или Созерцание славы, торжества и мудрости порфороносных, браноносных и мирных гениев России с последованием дидактических, эротических и других разного рода в стихах и прозе опытов Семена Боброва». Це видання прославило Боброва. Найбільшою популярністю користувалася «Херсонида...» (перевидання миколаївської «Тавриди...»). Інтерес до книги великою мірою був спричинений політичними подіями. Жадобу пізнання приєднаних до Росії південних земель задовольняв великий поетичний твір Боброва, що сприймався на кшталт енциклопедії. На початку 1805 р. М.Н. Муравйов підніс імператору «Херсониду...». У березні Олександр І «пожаловал» авторові перстень вартістю 700 рублів. Бобров вийшов на один рівень зі своїм учителем Херасковим. Бобров брав участь у полеміці «о старом и новом слоге» на боці «архаїстів». Після смерті поета (1810), з огляду на його добросовісну службу, Морський департамент видав його працю «Древний российский плаватель…».

У Києві книги Боброва виявлені в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського у відділі стародруків та рідкісних видань.

1. Таврида, или Мой лєтній день въ Таврическомъ Херсонисє. Лирико-Эпическое пєснотвореніе, сочиненное Капитаномъ Семеномъ Бобровымъ. Книга надрукована в Миколаєві, «въ Черноморской Адмиралтейской Типографїи», в 1798 р. Нараховує 278 стор. Вважається, що саме ця книга презентувала Миколаївську гражданську друкарню, засновану адміралом М. С. Мордвиновим. У ту пору її очолював талановитий московський друкар С.І. Селівановський. Книга ошатна, середнього формату (13 х 21 см), в шкіряній обкладинці жовто-коричневого кольору. Папір книжкового блоку шорсткий, низької якості. Корінець по горизонталі прикрашають сім пар ліній, що імітують бинти. На червоному тлі великими буквами тиснене слово ТАВРИДА, нижче – три розетки. Форзац білий, пожовклий від часу. Окрім прямих, як летючі стріли, ліній, книгу прикрашає мініатюра. Стан книги задовільний. Поетичними засобами подано інформацію про Кримський півоостров, починаючи від світотворення, про його заселення, рослинний і тваринний світ, ландшафт: гори, низини, долини, круті підйоми і спуски. Описані жителі півострова, їхній одяг, звичаї, садиби тощо.

2. Игры важной полигиміи, забавной Калліопы и нежной Эраты, или занимательные часы для души и сердца относительно Священныхъ и других Дидактическихъ песней съ некоторыми Эротическими чертами и домашними жертвами чувствований». Часть третья Разсвета полночи. Сочиненіе Семена Боброва. Книга надрукована в Санкт-Петербурзі, в друкарні І. Глазунова, 1804 р. Нараховує 224 стор. Формат середній. Книга в ошатній шкіряній оправі. На корінці тиснені золотом назва книги та розетки. Форзац кольоровий. Папір високої якості. Сторінки прикрашають прямі лінії. Стан книги задовільний. Вірші згруповані у духовні, жартівливі, еротичні (легкі, але з повчаннями) підрозділи. Сюди ввійшли і ранні релігійно-філософські вірші Боброва, 24 перекладених ним псалмів і декілька богослужбових пісень. Також містяться переклади творів з англійської, німецької, французької літератури.

3. Херсонида, или Картина лучшего летнего дня въ Херсонисе Таврическомъ. Лиро-эпическое песнотворение. Вновь исправленное и умноженное. Часть четвертая Разсвета полуночи… Книга надрукована в Санкт-Петербурзі, у друкарні І. Глазунова, 1804 р. Нараховує 292 стор. Оправа картонна, сірого кольору, зі слідами бруду. Явно, материнська палітурка зносилася і була замінена більш скромною. Папір книжкового блоку тонкий, гарної якості. Текст поеми суттєво перероблений і доповнений. Зокрема, надибуємо поетичний опис будови Кримських гір, що перегукується з визначенням академіка П.С. Палласа: «и так все сии слои как бы обрезаны направлением берега, и явственно видны в приморских утесах, подобно как в книге листы, или в библиотеке книги. Они действительно суть такая книга, в которой испытатель естества весьма много найдет того, что может послужить к изъяснению состава нашего земнаго шара и происхождения сих внешних слоев» [3, 5].

4. Древний российский плаватель или опытъ краткаго дееписания съ присовокуплениемъ инде критическихъ замечаний на некоторыя чужестранныя повести о прежнихъ морскихъ походахъ россиянъ. Сочиненные на основании разныхъ историческихъ свидетельствъ надворнымъ советникомъ Семеномъ Бобровымъ. Книга видана в в Санкт-Петербурзі, у Морській друкарні, в 1812 р. Нараховує 108 стор. Середнього формату. Обкладинка м’яка, блакитного кольору, без друкарських відбитків. Основному тексту передують Примітки на 24 стор. Зі вступного слова дізнаємося про таке: «из многих записок уже известно то, что предложено в сей книжке; но там оно разбросано, а здесь совокуплено в особливый образ сокращенного дееписания» і що автор під час служби в Адміралтейському Департаменті знаходив декілька годин, щоб «изложить сие» «и тем доказать рвение мое к пользе». У книзі подано «краткое изложение водоплавания Россиян» «от Оскольда до царя Алексея Михайловича». Стан книги задовільний. Твори Семена Боброва, маловідомі в Україні, повинні зацікавити читачів. Хоча б тому, що в них описані південні землі Вітчизни ще до згубного впливу цивілізації. З огляду на потребу і запит сучасників, книготворчість Боброва потребує грунтовного дослідження.

Література

1. Люсый А. Первый поэт Тавриды. – Симферополь: Облполиграфиздат, 1991.

2. Крючков Ю.С. История Николаева. – Город времен адмирала Мордвинова. http:// nikolaev-moscow.at.ua/

3. Паллас П.С. Краткое физическое и топографическое описание Таврической области. – Спб., 1795.

4. Поэты 1790–1810-х годов. Вступ. ст. Ю.М. Лотмана. – Л.: Сов. писатель, 1971.

Статті закладу

«В мене була лиш мати...»

704-Мати Симоненка 07-03-15.jpg

З початку 2015 року проходять урочистості з нагоди 80-річчя від дня народження Василя Симоненка. Музей книги і друкарства України підготував виставку під назвою «Україно! … ти моя розпука вікова…». У вітринах книги з творами Симоненка, публікації про поета, зокрема дослідницька робота Любові Сердюк-Баран «Літопис Щербанівського роду, роду В.А. Симоненка». Унікальні експонати надійшли з відділу рукописів Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України. Привертають увагу пожовклі аркуші, надруковані на машинці та списані рукою. На них відбиті влучні народні вислови. Їх записала Ганна Федорівна Щербань, мати ювіляра. То хто вона, мати Василя Симоненка? Якими талантами володіла? Як вдалося сільській жінці закласти фундамент людяності, патріотизму і, врешті-решт – вічного життя для свого сина?


Читати далі

«М. Лисенко Жалібний марш Лесі Українки», видання «Дніпросоюзу» – із колекції МКДУ

У фондах Музею книги і друкарства України зберігаються нотне видання «М. Лисенко Жалібний марш Лесі Українки». В Інвентарній картці № 5884, яку склала 26 листопада 1987 року співробітник музею Гальчук Людмила Іванівна, відбито номер вступу книги – 34238-й та місце зберігання – відділ РІ. Книгу закуплено у Москві у Чорби В.Р. Придбано її згідно з Актом МКДУ № 86/11 від 26 листопада 1987 року. Час знаходження – 1987-й рік. Закупівельна ціна становила три карбованці. 1991 року її реставровано.
Читати далі

Едельвейси від Ольги Кобилянської (до 150-річчя Ольги Кобилянської)

Едельвейси ростуть у Карпатах у важкодоступних місцях. Їх відносять до приворотного зілля, яке не варять і не настоюють. Чудотворні властивості квітки проявляються в оригінальний спосіб: коли букетик едельвейсів хлопець піднесе дівчині, то вона його обов’язково покохає.

З едельвейсами пов’язана цікава сторінка в житті Ольги Кобилянської. Відомо, що письменниця поміняла не одне місце проживання. Коли Ользі (у хрещенні – Марія) виповнилося 11 років, то її батьки переїхали до Кімполунга, буковинського містечка, що тягнеться вздовж річки Молдова. Рельєф його довкілля надзвичайно живописний: зі сходу нависає довжелезний скелястий хребет гори Рарив (своєрідний кордон поміж Буковиною і Молдовою). Із західного та північного боків підносяться розлогі лісисті верхи. Прикметно, що в містечку жили румуни, поляки, німці, євреї. Українська громада була представлена дуже слабо.

Читати далі

Статті ВУАМ

ПОДОРОЖ МУЗЕЯМИ ЗАКАРПАТТЯ З ГІРКИМ ПРИСМАКОМ НЕКОМПЕТЕНТНОСТІ І… ПЛАГІАТУ

Нещодавно до рук потрапила приваблива зовні книжка «Подорож музеями Закарпаття» з серії «Закарпаття: Філософія культури». Видання здійснено 2014 р. видавничою студією «ZORIAN» (м. Мукачево) за підтримки Європейського Союзу згідно проекту «Карпатський туристичний шлях 2» у рамках програми траскордонного співробітництва ЄІСП Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна.

Що ж, такі видання слід усіляко вітати: і якість паперу, і друк, і художнє та технічне оформлення, і в цілому дизайн (друк книги здійснено у Видавничому Домі «УКРПОЛ», м. Львів) виконано на належному рівні. А от щодо змісту книжки, окремих статей і матеріалів виникають питання.

Читати далі

СТУДЕНТ В МУЗЕЇ АБО ЯК ПРОВЕСТИ ВИХІДНИЙ В СТОЛИЦІ

МІК6.png

Розпочну з маленької передмови. Нещодавно я захотіла дізнатись щось нове про історію рідного міста, тож я вирішила відвідати Музеї історії Києва. Перш за все я вивчила сайт музею (http://kyivhistorymuseum.org). Там я без проблем знайшла інформацію про години роботи музею, афішу подій, розташування, вартість вхідних квитків, контакти музею та посилання на Facebook.

Читати далі

© 2007–2018 Всеукраїнська асоціація музеїв • Про сайтКонтактна інформація